bioalimals-tallers-d-educacio-humanitaria-y-proteccio-animalEducació humanitària i protecció animal

L’Educació Humanitària, Drets Humans, Ética Ambiental i Protecció dels Animals, forma part del PROGRAMA ESCOLES HUMANITÀRIES.

Aquesta vessant educativa en Bioalimals és una adaptació del Programa d’Educació Humanitària de FAADA.

Les 8 àrees ajuden als nens i els joves a desenvolupar habilitats socials, com l’empatia i el respecte envers tots els éssers vius del planeta, generant així, relacions més cordials i per tant, una transformació de la societat cap a una societat de pau i harmonia.

L’Educació Humanitària de Bioalimals abarca tres branques:

– l’Ètica Ambiental
– els Drets Humans
– la Protecció dels Animals

I cadascuna d’elles s’enfoca des de la premissa del vincle entre els humans i els animals!! És ben bonic i útil observar com ens relacionem amb els animals, doncs a partir d’aquesta observació podem extrapolar en quin model de societat ens movem.

Gandhi afirmava:

«La grandesa d’una nació i el progrés moral pot ser jutjat per la forma en que els seus animals són tractats»

I no es tracta de si ens agraden o no els animals, sinó de reconèixer que són sers mereixedors de respecte.

Com diu l’Elizabeth Gredley, una de les primeres autores en la introducció de l’educació humanitària en l’àmbit curricular, «els nens que són més amables amb els animals tendeixen a ser més amables amb els seus companys humans».

I és que «ensenyar a un infant a no aixafar el cuc de terra és tant beneficiós pel cuc com per l’infant», doncs gràcies a aquesta experiència pot desplegar-se una dimensió en ell de reconeixement d’un vincle respectuós. Això, sens dubte, revertirà positivament en les relacions amb les persones, properes i llunyanes.

Humanitzar les nostres relacions amb els animals no s’oposa a la humanització de les nostres relacions amb els nostres semblants, sinó que les reforça!

NENS I JOVES RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT, CAPAÇOS DE DESENVOLUPAR I EXPRESSAR LES SEVES HABILITATS MÉS HUMANES!

Les 8 àrees d’Educació Humanitària i protecció animal de Bioalimals

Bioalimals TALLER RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS

Tallers que ensenyen a alumnes de primària, secundària i batxillerat a ser més conscients i més humans amb ells mateixos, els animals i el medi ambient!

Tallers de 2 hores, combinables amb aquelles àrees sol·licitades pel centre educatiu:

ÀREA 1: EMPATIA I COMPASSIÓ

Bioalimals. HABILITATS IMPLICADES AMB L'EMPATIA• El vincle afectuós entre l’animal i el seu responsable
  és un engranatge que fa la vida més agradable!
• Amb la compassió
  acompanyem a l’altre en llur situació.
• Tots, per defecte
  som mereixedors de respecte!!

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrrea

ÀREA 2: RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS

Bioalimals TALLER RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS• El vincle amb l’animal neix des del cor i no de la ment,
  d’aquí l’afecte mutu i un gran reconeixement.
• La capacitat de sentir dolor
  és inherent al regne animal sense excepció!
• Entre espècies és possible l’amistat!
  És un fenomen molt constatat.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 3: SOLIDARITAT

Bioalimals TALLER SOLIDARITAT• L’impuls vers la solidaritat
  surt de molta dignitat.
• L’abandonament causa sofriment
  a un ser que és innocent!
• Comencem a veure una realitat:
  el comerç clandestí de gossos, banyat de crueltat.

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 4: CONTROL DE IMPULSOS

Bioalimals. TALLER CONTROL D'IMPULSOS• No fem d’un animal un regal qualsevol!!
  seran anys d’aliment, afecte i al final, un dol!
• la vida d’un ser viu cal valorar-la
  lluny de ser un objecte, pots estimar-la!
• L’impuls que ve del caprici és un vici poc responsable
L’impuls que neix de la vida és una força imparable!

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 5: PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Bioalimals TALLER PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES• Davant d’aquella experiència
  hi podem posar consciència?
• La vida és un engranatge
  per a un gran aprenentatge
• Quan en la vida volem tenir raó
  apareixen els «ismes», la separació i el dolor.

Dirigit a:
Alumnes de ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 6: DISCRIMINACIÓ: «L’ESPECISME»

Bioalimals. TALLER•  L’instint de supervivència com a tal
   és el mateix en tot animal.
• Amb què vincules l’especisme?
  amb l’antropocentrisme o el biocentrisme?
• Acceptar que la vida és creació i destrucció
  no eximeix de prendre partit per a l’acció.
• El «carnisme», una manera de menjar inconscientment sorprenent!
  un animal me’l menjo i un altre el tracto amorosament.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 7: EDUCACIÓ AMBIENTAL

Bioalimals TALLER EDUCACIÓ AMBIENTAL• Parlarem del medi ambient
  i com respectar-lo amb enteniment.
• Tot i ser molt pràctic l’invent del plàstic
  és sabut que el patim oceans, peixos, aus i humans.
• Pensarem solucions a nivell global
  i prendrem partit d’accions a nivell local.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta area

ÀREA 8: EDUCACIÓ ÈTICA I CÍVICA

Bioalimals TALLER EDUCACIÓ ÈTICA I CÍVICA• El bon responsable d’un animal mai diu «no puc!»
  sempre li oferirà menjar, afecte, veterinari i aixopluc.
• Reconeixement dels Drets o concessió?
  Vet aquí la qüestió!
• La Declaració Universal dels Drets dels Animals
  considera l’Educació des de la infància, un dels punts fonamentals.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

Preus per taller a les Escoles

1 taller: 150€

2-3 tallers: 130€ / taller

4 ó més tallers: 110€ / taller

Preus per taller als Ajuntaments

145€ / taller.

* Els tallers són de 2 hores amb diferents àrees a escollir!

Bioalimal-Solicita tallers de protecciò animal.