bioalimals-tallers-d-educacio-humanitaria-y-proteccio-animalEducació humanitària i protecció animal

L’Educació Humanitària, Drets Humans, Ética Ambiental i Protecció dels Animals, forma part del PROGRAMA ESCOLES HUMANITÀRIES, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les 8 àrees ajuden als nens i els joves a desenvolupar habilitats socials, com l’empatia i el respecte envers tots els éssers vius del planeta, generant així, relacions més cordials i per tant, una transformació de la societat cap a una societat de pau i harmonia.

L’Educació Humanitària de Bioalimals abarca tres branques:

– l’Ètica Ambiental
– els Drets Humans
– la Protecció dels Animals

I cadascuna d’elles s’enfoca des de la premissa del vincle entre els humans i els animals!! És ben bonic i útil observar com ens relacionem amb els animals, doncs a partir d’aquesta observació podem extrapolar en quin model de societat ens movem.

Gandhi afirmava:

«La grandesa d’una nació i el progrés moral pot ser jutjat per la forma en que els seus animals són tractats»

I no es tracta de si ens agraden o no els animals, sinó de reconèixer que són sers mereixedors de respecte.

Com diu l’Elizabeth Gredley, una de les primeres autores en la introducció de l’educació humanitària en l’àmbit curricular, «els nens que són més amables amb els animals tendeixen a ser més amables amb els seus companys humans».

I és que «ensenyar a un infant a no aixafar el cuc de terra és tant beneficiós pel cuc com per l’infant», doncs gràcies a aquesta experiència pot desplegar-se una dimensió en ell de reconeixement d’un vincle respectuós. Això, sens dubte, revertirà positivament en les relacions amb les persones, properes i llunyanes.

Humanitzar les nostres relacions amb els animals no s’oposa a la humanització de les nostres relacions amb els nostres semblants, sinó que les reforça!

NENS I JOVES RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT, CAPAÇOS DE DESENVOLUPAR I EXPRESSAR LES SEVES HABILITATS MÉS HUMANES!

Les 8 àrees d’Educació Humanitària i protecció animal de Bioalimals

Bioalimals TALLER RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS

Tallers que ensenyen a alumnes de primària, secundària i batxillerat a ser més conscients i més humans amb ells mateixos, els animals i el medi ambient!

Tallers de 2 hores, combinables amb aquelles àrees sol·licitades pel centre educatiu:

ÀREA 1: HABILITATS IMPLICADES AMB L’EMPATIA

Bioalimals. HABILITATS IMPLICADES AMB L'EMPATIAEls alumnes amplien el seu autoconeixement, aprenen a controlar els seus impulsos, milloren la comunicació i augmentar la seva compassió reconeixent les necessitats de l’altre.

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrrea

ÀREA 2: RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS

Bioalimals TALLER RECONEIXEMENT DE SENTIMENTSEls alumnes augmenten la seva comprensió sobre diferents situacions, descobrint que molts dels seus sentiments, els d’altres persones i dels animals són els mateixos.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 3: SOLIDARITAT

Bioalimals TALLER SOLIDARITATEls alumnes adquireixen una major consciència sobre la importància de la pràctica de la solidaritat entre les persones, reflexionen i es sensibilitzen davant el maltractament als animals i plantegen solucions per evitar determinats comportaments que provoquen dolor i sofriment.

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 4: CONTROL DE IMPULSOS

Bioalimals. TALLER CONTROL D'IMPULSOSEls alumnes prenen consciència de les conseqüències doloroses que poden comportar la compra per impuls d’animals i valoren altres alternatives més sensibles.

Dirigit a:
Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 5: PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Bioalimals TALLER PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTESEls alumnes aprenen a posar en pràctica l’esperit crític i a plantejar les millors solucions davant d’una situació de conflicte.

Dirigit a:
Alumnes de ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 6: DISCRIMINACIÓ

Bioalimals. TALLEREls alumnes eliminen barreres ideològiques, s’obren davant la diversitat d’expressió de les persones i aprenen a enriquir-se d’ella.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

ÀREA 7: EDUCACIÓ AMBIENTAL

Bioalimals TALLER EDUCACIÓ AMBIENTALEls alumnes prenen consciència de les conseqüències mediambientals de determinats actes quotidians i es plantegen canvis d’actitud més conscients i sostenibles.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta area

ÀREA 8: EDUCACIÓ ÈTICA I CÍVICA

Bioalimals TALLER EDUCACIÓ ÈTICA I CÍVICAEls alumnes reconeixen el valor i la necessitat del respecte pels béns i espais comuns, coneixen els drets dels animals domèstics i les obligacions de les persones que els tenen al seu càrrec.

Dirigit a:
Alumnes de primària, ESO i batxillerat.

>> + info
Sol·licitar aquesta àrea

Preus per taller a les Escoles

1 taller: 150€

2-3 tallers: 130€ / taller

4 ó més tallers: 110€ / taller

Preus per taller als Ajuntaments

145€ / taller.

* Els tallers són de 2 hores amb diferents àrees a escollir!

Bioalimal-Solicita tallers de protecciò animal.